ไฟล์
แผนกอายุรกรรม
คำแนะนำ การดูแลตัวเองสำหรับคนไข้ B20
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยต่อมทอนซิลอักเสบ
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยปวดศีรษะ
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วย Methotrexate
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยแพ้อาหาร
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยหลังการเจาะเลือด
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยนัดมารับยา
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วย Imuran (Azathioprine)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยไข้สูงเฉียบพลัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วย Methamphetamine
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยไข้หวัดหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (หวัดลงคอ)
คำแนะนำ สำหรับผู้ต้องการทำหนังสือแสดงเจตนา ให้ดำเนินการตามสิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต
แผนกกุมารเวช
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap dT หรือ TT (สำหรับเด็กโต)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนฮิบ (HIP)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนตับอักเสบบี (HBV)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนตับอักเสบเอ (AVAXIM, HAVRJX)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนรวม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดไม่มีเซลล์ ร่วมกับโปลิโอฉีด และเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนโรต้า
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนสุกใส
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไอพีดี (Synflorix) Prevnar 13
คำแนะนำ สำหรับภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด
แผนกอื่นๆ
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วย ENDOXAN (cyclophosphamide)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วย Tamoxifen
คำแนะนำ สำหรับการดูแลแผลบริเวณเยื่อบุตา
คำแนะนำ สำหรับการดูแลตาเมื่อมีวัสดุเข้าตา
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยหลังจากได้รับการถอนฟัน
คำแนะนำ สำหรับการดูแลบาดแผล
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดดามกระดูกขาด้วยเหล็ก
E-book ก้าวทันโรค
ก้าวทันโรค ประจำเดือน กันยายน 2016 ดูผ่านเว็บ issuu / ดาวน์โหลด