ทพญ. สุทัตสา โพธิทัต

สาขา: ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา: ทันตกรรมจัดฟัน
ประวัติ/การศึกษา: ทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันพุธ 13:00 – 19:00 น. จัดฟัน
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9