นพ. คมสัน ฤกษ์อุดม

สาขา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2536

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 2543

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 07:00 – 16:00 น.
วันอังคาร 07:00 – 16:00 น.
วันพุธ 07:00 – 19:00 น.
วันพฤหัสบดี 07:00 – 19:00 น.
วันศุกร์ 07:00 – 16:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9