นพ. จริน กิติการอำพล

สาขา: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics and Gynaecology)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยสูติศาสตร์เเห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมมะเร็งนรีเวช

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร 13:00 – 19:00 น.
วันพุธ 07:00 – 20:00 น.
วันพฤหัสบดี 07:00 – 20:00 น.
วันศุกร์ 07:00 – 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9