นพ. ประสาร ขจรรัตนเดช

สาขา: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (Medical Oncology)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (Medical Oncology) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 11:00 – 19:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ 16:00 – 20:00 น.
วันพฤหัสบดี 09:00 – 19:00 น.
วันศุกร์ 09:00 – 18:00 น.
วันเสาร์ 09:00 – 19:00 น.
วันอาทิตย์ 10:00 – 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9