นพ. ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล

สาขา: กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา: กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดโรคมะเร็ง
ประวัติ/การศึกษา: กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9