นพ. วุฒิวัธ อนุพรรณสว่าง

สาขา: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: ด้านเสริมความงามและสรีระใบหน้า จมูก หน้าอก ดูดไขมัน