นพ. สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ

สาขา: วิสัญญีวิทยา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์