นพ. สันติสุข ถนอมศักดิ์กุล

สาขา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
อนุสาขา:
ประวัติ/การศึกษา:
– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– แพทย์ศัลยกรรมกระดูก

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 17:00 – 20:00 น.
วันเสาร์ 08:00 – 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9