ศูนย์ทันตกรรม

บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และปัญหาภายในช่องปาก ด้วยเครื่องมือทันสมัยมีระบบป้องกันการติดเชื้อ

การให้บริการด้านสุขภาพช่องปาก

 1. วินิจฉัยเพื่อตรวจวิเคราะห์ และป้องกันโรคโดยทันตแพทย์
  • ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในช่องปาก ด้วยเครื่อง X-ray ภายในช่องปากระบบ Digital
  • ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray แบบ Panoramic เพื่อพิจารณาหาสาเหตุของโรค ความสัมพันธ์ของขากรรไกร รวมถึงสภาพกระดูกขากรรไกรและฟันก่อนการจัดฟัน
 2. รักษาโรคช่องปาก
  • ให้บริการขูดหินปูน รักษารากฟัน ทำความสะอาดช่องปาก
  • ให้บริการถอนฟันน้ำนม ฟันแท้
  • ให้บริการผ่าฟันคุด
  • ให้บริการอุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน หรือ แบบโลหะผสม (Amalgam)
  • ให้บริการด้านการจัดฟัน
  • รักษาภาวะการสูญเสียฟันธรรมชาติ ด้วยการใส่ฟันปลอม หรือการใส่รากฟันเทียม

ศูนย์ทันตกรรม

ประกอบด้วยเครื่องมือทันตกรรมที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการป้องกันการติดเชื้อ โดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยของผู้รับบริการและทันตบุคลากรเป็นสำคัญ ให้การป้องกัน และรักษาทางทันตกรรมสำหรับครอบครัวด้วยคุณภาพ และมาตรฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทันตกรรมทั่วไป (ศัลยกรรม)

 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • ผ่าตัดแต่งกระดูก
 • ผ่าตัดแต่งเหงือก

ทันตกรรมบูรณะช่องปาก

 • อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ (อมัลกั่ม)
 • อุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ฟันหน้า
 • ฟันกรามน้อย
 • ฟันกราม

ปริทันตวิทยา

 • ขูดหินน้ำลายทั้งปาก
 • เกลารากฟัน

ทันตกรรมตกแต่ง

 • ปิดช่องห่างฟัน
 • ฟอกสีฟันทั้งปาก
 • ฟอกสีฟัน (ฟันที่รักษารากแล้ว)

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติก
 • ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ
 • สะพานฟันถอดได้
 • ฟันปลอมทั้งปาก
 • เดือยฟัน
 • ครอบฟัน
 • สะพานติดแน่น

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • อุดฟันน้ำนม
 • ถอนฟันน้ำนม
 • เคลือบหลุมร่องฟัน
 • เคลือบฟลูออไรด์
 • รักษารากฟันน้ำนม