โฮม เฮลท์ แคร์
ฝากคนที่คุณรัก ไว้กับจุฬารัตน์
Home Health Care Services

โฮมเฮลท์แคร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้การรักษาและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับการดูแลการเจ็บป่วยและการบริการที่สมบูรณ์แบบเหมือนการรักษาที่โรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทางทีมแพทย์และพยาบาลสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับผู้ป่วยและญาติพร้อมแนะนำและให้ความรู้ แนวทางปฎิบัติ วิธีในการอยู่ร่วมกันที่บ้าน และร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะยาว
 2. การประเมินสภาพความเจ็บป่วยและโรคที่ผู้ป่วยเผชิญ เพื่อลดอาการเจ็บป่วย ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และรักษาผู้ป่วยให้มีอาการที่ดีขึ้น
 3. สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยและสามารถให้ผู้ป่วยพึ่งพาตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพที่บ้านได้ เพื่อให้ผู้ป่วยมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพตนเองที่บ้านด้วยการปรึกษาหรือสอบถามทางโทรศัพท์ 080-074-8800, 085-911-0513 หรือ 02-738-9900-9

โฮมเฮลท์แคร์จำเป็นอย่างไร?

ทางโรงพยาบาลคำนึงถึงความสำคัญของครอบครัวและญาติมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความรักความอบอุ่นและกำลังใจ ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจพร้อมฟื้นฟูสุขภาพและช่วยให้ผู้ป่วยบรรเทาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยลดอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อเมื่อผู้สูงอายุเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล เพราะโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก อาจปรากฎในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือออกจากโรงพยาบาลแล้ว เพราะฉะนั้นการรักษาตัวที่บ้านสามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ดีกว่าการมาที่โรงพยาบาล
ดังนั้นโฮมเฮลท์แคร์จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ราคาค่าบริการโดยทีมเจ้าหน้าที่วิชาชีพเริ่มต้นที่ 1,000 บาท / ครั้ง

การบริการ

ให้บริการโดยแพทย์พยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพ และทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงาน มีบริการได้แก่

 • การตรวจรักษาโดยแพทย์
 • การฉีดยาตามคำสั่งแพทย์
 • การเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ
 • การเปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยาง
 • การเจาะเลือดส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
 • การทำแผล
 • การทำกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

ตรวจประเมินร่างกายโดยแพทย์และนักกายภาพบำบัด

 • โปรแกรมฝึกทำกิจวัตรประจำวัน เช่น แปรงฟัน อาบน้ำ รับประทานอาหาร
 • โปรแกรมฝึกการเคลื่นไหว ฝึกยืน ฝึกเดิน
 • โปรแกรมฝึกการทรงตัว
 • โปรแกรมเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อ
 • โปรแกรมลดปวด
 • โปรแกรมบำบัดข้อยึดติด
 • โปรแกรมเคาะปอดเพื่อลดเสมหะในปอด

บริการอื่นๆ

1. การรับดูแลผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล มีบริการดังนี้

– แพทย์เยี่ยมอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
– ดูแลอาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าดูแลการขับถ่าย จัดยา อาหาร (ป้อนหรือให้อาหารทางสายยาง ตามอาการผู้ป่วย) ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น โดยทีมผู้ดูแลชำนาญการ

 • ค่าบริการรวม ค่าแพทย์ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล (ไม่รวมค่ารักษาภาวะแทรกซ้อน)
  1. ห้องรวม – 36,000 บาท/สัปดาห์
  2. ห้องพิเศษคู่ – 43,000 บาท/สัปดาห์
  3. ห้องพิเศษเดี่ยว – 47,000 บาท/สัปดาห์
 • มีแพคเกจราคาตามความต้องการของผู้ป่วย รายวัน/เดือน (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับศูนย์ฯ)
 • แผนการรักษา ตามที่ผู้รับบริการตกลงกับทางโรงพยาบาล โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 080-074-8800

2. บริการเคลื่อนย้าย รับ-ส่งผู้ป่วยด้วยรถฉุกเฉิน Ambulance

ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือตรวจตามแพทย์นัด ไปที่โรงพยาบาลต่างๆ มีที่ดูแล อย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยยามฉุกเฉิน ตลอดในขณะเดินทาง และญาติสามารถเดินทางไปพร้อมกับทางโรงพยาบาลได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะประเมินอาการและความเหมาะสมของผู้ป่วย ในการเลือกจำนวน เจ้าหน้าที่ และจะแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนออกเดินทางซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนทีมงาน ระยะทาง และระยะเวลาในการใช้รถ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 080-074-8800

3. บริการขายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเพื่อนำไปใช้ที่บ้าน

ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ทำแผล แผ่นรองซับผู้ป่วย สายดูดเสมหะ สายสวนปัสสาวะ สายยางให้อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารปั่น ถุงมือปราศจากเชื้อ เครื่องวัดความดันโลหิต มีบริการนำส่งถึงบ้านหรือทางไปรษณีส่ง EMS

4. การบริการเฝ้าไข้โดยพยาบาลวิชาชีพ หรือ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีประสบการณ์

ทีมบุคลากร – ประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักโภชนากร เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานผู้ดูแลผู้ป่วย

เวลาทำการ – ทุกวัน ตลอด 24 ชม. สามารถโทรนัดหมายและสอบถามได้

สถานที่ตั้ง – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 90/5 หมู่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ติดต่อสอบถาม – โทรศัพท์ : 080-074-8800, 085-911-0513 หรือ 02-738-9900-9