ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

การผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery – MIS) คืออะไร ?

การผ่าตัดผ่านกล้อง เป็นการผ่าตัดสมัยใหม่ที่ช่วย แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล และใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น แพทย์จะทำการเจาะรูขนาดเล็ก ประมาณ 5-10 มิลลิเมตร ผ่านผิวหนังใกล้บริเวณอวัยวะที่ต้องการผ่าตัด จำนวน 1-4 รู เพื่อสอดท่อที่มีไฟฉายและกล้องขนาดเล็กที่สามารถบันทึกภาพอวัยวะภายในของผู้ป่วยอย่างชัดเจน และส่งมายังจอมอนิเตอร์ และเริ่มทำการผ่าตัดผ่านกล้อง

สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช คลิกที่นี่!

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้อง

ผ่าตัดผ่านกล้องกระดูกและข้อ

ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้อง

 • แผลเล็ก แผลขนาดเล็กกว่าวิธีการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้างอย่างเห็นได้ชัด
 • เจ็บน้อย หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้าง
 • ฟื้นตัวเร็ว เนื่องจากเนื้อเยื่อได้รับความบาดเจ็บน้อยกว่า แผลผ่าตัดเล็ก เกิดพังผืดน้อย และลดโอกาสการเกิดแผลติดเชื้อได้มาก ทำให้ร่างกายสามารถฟื้นตัวได้เร็ว
 • ระยะเวลาการผ่าตัดผ่านกล้องจะไวกว่า
 • เสียเลือดน้อย และปวดแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล
 • จากความคมชัดของกล้องที่มีกำลังขยายสูง จึงทำให้แพทย์สามารถมองเห็นรายละเอียดของตำแหน่งภายในร่างกายที่ต้องการผ่าตัดได้ชัดเจน
 • ลดปัญหาการเกิดเกิดพังผืดในช่องท้องหลังผ่าตัดได้
 • ผลพลอยได้จากการผ่าตัดแผลที่มีขนาดเล็ก คือเรื่องความสวยงาม

การผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคใดได้บ้าง

 • การผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคไส้ติ่งอักเสบ
 • การผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี
 • การผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคไส้เลื่อน
 • การผ่าตัดผ่านกล้องตัดก้อนเนื้องอกมดลูก และ/หรือ รังไข่
 • การผ่าตัดผ่านกล้องรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อม เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาด

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการผ่าตัดผ่านกล้อง

 • ผู้ป่วยควรทราบวิธีการผ่าตัดผ่านกล้องคร่าวๆ และให้ความร่วมมือกับแพทย์
 • หากมีโรคประจำตัว หรือ ประวัติการแพ้ยาควรแจ้งก่อน เพราะว่าอาจจะมีผลต่อการผ่าตัด
 • ควรงดการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์
 • เตรียมร่างกายก่อนการผ่าตัด โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

การปฏิบัติตัวหลังจากการเข้ารับการผ่าตัดผ่านกล้อง

 • ปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • ลุกเดินบ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพังผืดในช่องท้อง
 • ไม่ควรทำงานหนักหรือยกของหนัก
 • หากเกิดความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
 • ตรวจร่างกายตามวันและเวลาที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ

กระบวนการผ่าตัด

หลังจากที่ผู้ป่วยดมยาสลบแล้วศัลยแพทย์จะทำการเจาะรูขนาดเล็กประมาณ 5-10 มิลลิเมตร ผ่านช่องท้องหรือผิวหนังใกล้บริเวณอวัยวะที่ต้องการผ่าตัดจำนวน 1-4 รูขึ้นอยู่กับโรคที่ต้องการรักษา เพื่อใส่อุปกรณ์เข้าไปทำการผ่าตัด

minimally-invasive-surgery-1

ข้อจำกัดของการผ่าตัดผ่านกล้อง

 • ตัวผู้ป่วย – มีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เช่น โรคปอด, โรคหัวใจ, น้ำหนักตัวมาก BMI>30
 • ตัวโรค – ก้อนมะเร็งที่ลุกลามหรือมีภาวะอักเสบรุนแรงในช่องท้องก่อนผ่าตัด ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศัลยแพทย์เป็นผู้ตัดสินใจว่าควรเปลี่ยนจากผ่าตัดผ่านกล้องมาเป็นเปิดหน้าท้องแทนดีหรือไม่

การเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดผ่านกล้องกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง

ปัจจัย 1.การผ่าตัดผ่านกล้อง 2.การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
ปริมาณการเสียเลือดขณะผ่าตัด 5-10 มิลลิลิตร 500-2000 มิลลิลิตร
ขนาดของแผล ขนาด 6-8 มิลลิเมตร จำนวน 3-4 รู 12-20 เซนติเมตร
ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด (ตามขนาดแผล) น้อย มาก
เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาล 2-3 วัน 3-4 วัน
ทักษะของศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์เฉพาะด้าน ที่ฝึกผ่าตัดผ่านกล้องโดยเฉพาะ ศัลยแพทย์เฉพาะด้าน
ข้อจำกัดของผู้ป่วย ต้องไม่เคยผ่าตัดช่องท้อง
ตัวอย่างแผลจากการผ่าตัด endoscopy-2 surgery-2

แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดผ่านกล้อง

นาวาอากาศโท นายเเพทย์ ทรงพล สนธิชัย

สาขา: อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. พงศธร ภัคยานนท์

สาขา: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. นิลพันธุ์ นิลสุ

สาขา: ศัลยศาสตร์ทั่วไป