ศูนย์ตรวจสุขภาพ One Stop Service Center

โปรแกรมตรวจสุขภาพของศูนย์ตรวจสุขภาพ

 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย
 2. โปรแกรม Happy Birthday สุขภาพดีฉลองวันเกิด
 3. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสตรีวัยทอง
 4. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์
 5. โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคปวดศีรษะ
 6. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
 7. โปรแกรมตรวจสุขภาพทางเดินอาหารและตับ
 8. โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็ง
 1. โปรแกรมตรวจเมมโมแกรมและอัลตราซาวด์
 2. โปรแกรมครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพบุรุษ
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป
 3. โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงขี้อาย
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรีฉลองครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรีตามช่วงวัย อายุ 31–40 ปี
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรีตามช่วงวัย อายุ 41–50 ปี
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพตรวจคัดกรองโรคมะเร็งสาวขี้อาย

การตรวจสุขภาพกับโรค NCDs

ศูนย์ตรวจสุขภาพ One Stop Service Center

ศูนย์ตรวจสุขภาพ One Stop Service Center โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ด้วยความพร้อมทางด้านสถานที่ เครื่องมือแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง และการให้บริการ ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม

ความพร้อมของสถานที่

 • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาส่วนตัว
 • เครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
 • ที่นั่งพักคอยกว้างขวาง ปลอดโปร่ง
 • ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน

ความพร้อมด้านการบริการ

 • การซักประวัติและประเมินสัญญาณชีพ
 • การทดสอบเลือดและสารคัดหลั่งทุกชนิดทางห้องปฏิบัติการ เพื่อค้นหาความเสี่ยง
 • การประเมินทางรังสีวิทยา
  • การตรวจภาพรังสีเต้านม (Mammography)
  • การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
  • การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray)
  • การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
 • การตรวจประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • ตรวจร่างกายอย่างละเอียด
  • แจ้งผลการตรวจร่างกาย
  • แนะนำการดูแลสุขภาพ
 • การตรวจประเมินโรคทางเดินอาหาร
  • การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน
  • การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง
 • การประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ
  • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยเครื่องวิ่งสายพาน
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การประเมินสุขภาพสตรีวัยทอง
  • การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก
  • การตรวจภายใน
  • การตรวจระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย
  • การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจภาพรังสีเต้านม (Mammography) และคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
  • การตรวจร่างกาย

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

 • การตรวจสุขภาพประจำปี ควรกระทำในขณะที่ร่างกายปกติ ไม่มีไข้หรือเจ็บป่วยอยู่ เพราะผลการตรวจบางชนิดอาจผิดปกติ
 • ในวันที่เข้ารับการตรวจ ควรแต่งกายสบายๆสามารถถอดหรือเปลี่ยนชุดได้ง่าย
 • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 • นอนพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนวันเข้ารับการตรวจ
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรือมีส่วนผสมคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • สำหรับสุภาพสตรีหากต้องมีการเก็บปัสสาวะและการตรวจภายใน ควรเก็บในช่วงหมดประจำเดือนอย่างน้อย7-10 วัน

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ 02-115-2111 ต่อ 1181

6201-checkup-call

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ