เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

6301-card-trustcare

บัตร TRUST CARE

สิทธิพิเศษ : ใช้เป็นบัตรสะสมแต้ม
สามารถใช้เป็นส่วนลดได้กรณีมีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ
รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล OPD, IPD
(ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าบริการอย่างอื่นที่มิใช่ของรพ. ค่าทันตกรรม และค่าบริการแบบเหมาจ่าย)
10%
รับส่วนลดค่าห้อง IPD 10%
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** บัตรมีอายุ 1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร TRUST CARE
สแกน QR Code เพื่อสมัครสมาชิก Trusted Care Card และสะสมแต้ม ได้ที่นี่

ประกันชีวิต

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ให้คำปรึกษาการใช้ประกันสุขภาพทุกรูปแบบ… เนื่องจากการเจ็บป่วยมักไม่ได้เลือกเวลาและเกิดจากหลากหลายสาเหตุ ทำให้เกิดความกังวลอีก มากมายตามมา

การบริการ

  • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
  • บริการ Fax. Claim ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทั้งประกันส่วนบุคคลและประกันกลุ่ม
  • บริการด้านข้อมูลทางการแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล
  • รับสมัครบัตรสมาชิก Your Value Plus

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร : 02-115-2111

  • คุณสุชาดา จ๋ายประยุร โทร. 081-828-0651 (UR Nurse)
  • คุณรัตนา บูรณโยชน์กุล (ดูแลลูกค้าประกันชีวิตและรับสมัครบัตร Your Value Plus)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร : 02-033-2900

  • คุณจามรี ทองระอา โทร. 085-911-0527
  • คุณทิพวรรร กลิ่นอินทร โทร. 081-398-8065

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ โทร : 038-500-300-99

  • คุณพัชรพร สกุลณี 086-775-369
6112-insurance-1

บริษัทประกันคู่สัญญา การให้การรักษาพยาบาลกับ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ข่าวสารสำหรับประกัน

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และตัวแทนประกันชีวิต ร่วมร้อยใจเป็นหนึ่ง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณตัวแทนประกันชีวิตผู้ทรงเกียรติทุกท่าน พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและสมาชิกในโครงการ Your Value Plus เพื่อให้ลูกค้าและตัวแทนได้รับประโยชน์และรับการบริการที่ดีที่สุด พร้อมรับฟังความรู้ “มะเร็งรู้เร็ว..รักษาได้” ณ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทีผ่านมา โดยมีตัวแทนสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง