พจ. ภาณุพงษ์ พูลเพชรพันธุ์

สาขา: การแพทย์แผนจีน

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วุฒิบัตร

  • “การแพทย์ไทย-จีน กับโรคอ้วน และโรคไตเรื้อรัง” กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาคมแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 09:00 – 18:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ 09:00 – 18:00 น.
วันพฤหัสบดี 09:00 – 18:00 น.
วันศุกร์ 09:00 – 18:00 น.
วันเสาร์ 09:00 – 18:00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9