พญ. นพรัตน์ เพ็งสะและ

สาขา: เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: ตจวิทยา ผิวหนัง (MSc Dermatology)