พญ. นพรัตน์ เพ็งสะและ

สาขา: เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: ตจวิทยา ผิวหนัง (MSc Dermatology)

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร 14.00 – 20.00 น.
วันพุธ 10.00 – 20.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9