พญ. ปิยดา มหาพรรณ

สาขา: วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)

การศึกษา

  • มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 7.00 – 15.00 น.
วันอังคาร 7.00 – 15.00 น.
วันพุธ 7.00 – 15.00 น.
วันพฤหัสบดี 7.00 – 15.00 น.
วันศุกร์ 7.00 – 15.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์