พญ. พนิดา บุญเสถียรวงศ์

สาขา: Dermatology (SKIN)

วุฒิบัตร

  • Diploma in Dermatology (SKIN) สถาบันโรคผิวหนัง

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 10:00 – 19:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี 10:00 – 19:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์