โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 🏥

ได้ออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 👨‍⚕️👩‍⚕️ ให้กับนักวิ่งที่มาร่วมงานเดินวิ่งการกุศล ในโครงการ “Run to school ปี 4” 🏃‍♂️🏃‍♀️

runtoschool4_190908_0004

โดยได้ให้บริการแก่นักวิ่งทุกท่านที่ได้รับบาดเจ็บจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 😍

runtoschool4_190908_0003

อีกทั้งโรงพยาบาลยังได้มีบริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบื้องต้น ได้แก่
การตรวจวัดความดันโลหิต
การตรวจคัดกรองน้ำตาลในเลือดเบื้องต้น
การตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

runtoschool4_190908_0001

ซึ่งมีนักวิ่งสนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพและมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณทางทีมผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่งที่นึกถึงและไว้วางใจให้ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 🏥