โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลให้กับนักวิ่ง 🚑 ที่มาร่วมงานเดินวิ่งการกุศล #พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง อีกทั้งมีบริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ วัดความดันโลหิต, ตรวจคัดกรองน้ำตาลในโลหิตเบื้องต้น, ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเบื้องต้น และสนับสนุนน้ำดื่มแจกให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมงานเดินวิ่งการกุศลนี้ค่ะ

611201-run-1

611201-run-2

611201-run-3

611201-run-4

611201-run-5

611201-run-6

611201-run-7