76870

 

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 62 มีรายงานเหตุการณ์พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 37 เหตุการณ์ พบมากที่สุดที่โรงเรียน 25 เหตุการณ์ รองลงมาคือเรือนจำ 25 เหตุการณ์ และโรงพยาบาล 3 เหตุการณ์ โดยเชื้อที่พบบ่อยที่สุดในเหตุการณ์ คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B

 

ส่วนการคาดการณ์ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ พบว่าใน 2562 จะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยจำนวนผู้ป่วยต่อเดือนจะลดลงในช่วงเดือนมีนาคม- เมษายน และจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหน้าฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน

 

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย

 

โรคไข้หวัดใหญ่ ติดต่อทางการไอหรือจาม หรืออาจติดต่อทางสารคัดหลั่งที่ติดจากมือแล้วใช้มือสัมผัสกับเยื่อบุตาหรือจมูก ซึ่งประชาชนสามารถป้องกันได้โดยการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการพบปะผู้อื่นขณะมีอาการไข้หวัด หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นและล้างมือเป็นประจำ

 

กรมควบคุมโรคขอแนะนำว่าในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร ควรมีการคัดกรองผู้ป่วย หากพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันที และรักษาสุขอนามัยส่วบุคคล ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัวอหมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มเปิดไฟ และเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้เพียงพอ

 

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : กรมควบคุมโรค