วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ได้ฤกษ์เปิดอาคารศูนย์ตรวจสุขภาพ

โดยใช้ชื่อว่า “ ศูนย์ตรวจสุขภาพแอร์พอร์ตเฮลท์เช็ค แอนด์ สไมล์คลับ ”

20191009_191009_0005 20191009_191009_0006

20191009_191009_0004 20191009_191009_0016

โดยเน้นให้บริการทางด้านตรวจสุขภาพและทันตกรรม

เพื่อรองรับบริการแบบ One Stop Service

20191009_191009_0011

โดยได้ย้ายจากอาคารเดิม มาตั้งอยู่ใต้อาคารจอดรถ 5 ชั้น

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็วให้กับทางผู้รับบริการ

20191009_191009_0029 20191009_191009_0023

20191009_191009_0024 20191009_191009_0025

20191009_191009_0001 20191009_191009_0019

20191009_191009_0017

ภายในงานได้รับเกียรติจากทางผู้บริหาร

ของบริษัท และ ตัวแทนประกันชีวิต ที่เป็นคู่สัญญา

กับทาง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

20191009_191009_0014 20191009_191009_0030

20191009_191009_0028 20191009_191009_0027

20191009_191009_0016 20191009_191009_0015

20191009_191009_0012 20191009_191009_0013

20191009_191009_0010 20191009_191009_0009

20191009_191009_0008 20191009_191009_0003