เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรที่ร่วมรายการ

card-05

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร : Platinum We Care

อายุบัตรสมาชิก 1 ปี
ค่าสมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ส่วนลดค่ายา, ค่าเอกซเรย์, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพิเศษ (ยกเว้น ทันตกรรม, ค่าแพทย์, ค่าบริการ และรายการเหมาจ่าย) ลดได้ 20%
ส่วนลดค่าห้อง ลดได้ 30%
ค่าบริการรถพยาบาล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระบบ Fast Track รอตรวจไม่เกิน 10 นาที มี
บริการทีมต้อนรับพิเศษ มี
ส่งโปรโมชั่นทาง SMS ตามเทศกาล มี
Happy Birthday บัตรกำนัลตรวจสุขภาพมูลค่า 1,000 บาท
บริการที่จอดรถ มี
สิทธิการใช้บัตร ผู้ถือบัตร และครอบครัว 5 ท่าน