แพ็กเกจ


6103_0015_กายภาพ

แพ็กเกจ การทำ HIFU รักษาต่อมลูกหมากโต (BPH) ราคา 42,000 บาท ค่าบริการนี้รวมรายการดังนี้

 1. การพบแพทย์ให้ข้อมูลการทำหัตถการ
 2. รักษาต่อมลูกหมากโต (BPH) ด้วย HIFU 2 ครั้ง
 3. นอนพักในโรงพยาบาล ห้องเดี่ยวธรรมดา 2 คืน


แพ็กเกจ การทำ HIFU รักษาเนื้องอกมดลูก (MYOMA) ราคา 80,000 บาท ค่าบริการนี้รวมรายการดังนี้

 1. การพบแพทย์ให้ข้อมูลการทำหัตถการ
 2. รักษาเนื้องอกมดลูก (MYOMA) ด้วย HIFU 4 ครั้ง

PA61-CH9-028 Rev.01


แพ็กเกจ การทำ HIFU มะเร็งในช่องท้อง ราคา 136,000 บาท ค่าบริการนี้รวมรายการดังนี้

 1. การพบแพทย์ให้ข้อมูลการทำหัตถการ
 2. การทำ HIFU มะเร็งในช่องท้องจำนวน 4 ครั้ง
 3. นอนพักในโรงพยาบาล ห้องเดี่ยวพิเศษ 4 คืน 5 วัน


แพ็กเกจ การตกแต่งช่องคลอด (A-P Repair) ราคา 45,000 บาท ค่าบริการนี้รวมรายการดังนี้

 1. การพบแพทย์ให้ข้อมูลการทำหัตถการ
 2. การตกแต่งช่องคลอด (A-P Repair) 1 ครั้ง
 3. นอนพักในโรงพยาบาล ห้องเดี่ยวพิเศษ 1 คืน


แพ็กเกจ การตกแต่งช่องคลอดและแคม (A-P Repair & Labiaplasty) ราคา 60,000 บาท ค่าบริการนี้รวมรายการดังนี้

 1. การพบแพทย์ให้ข้อมูลการทำหัตถการ
 2. การตกแต่งช่องคลอดและแคม (A-P Repair & Labiaplasty) 1 ครั้ง
 3. นอนพักในโรงพยาบาล ห้องเดี่ยวพิเศษ 1 คืน


แพ็กเกจ การส่องกล้องตรวจปากมดลูก (Colposcopy) ราคา 2,000 บาท ค่าบริการนี้รวมรายการดังนี้

 1. การพบแพทย์ให้ข้อมูลการทำหัตถการ
 2. การส่องกล้องตรวจปากมดลูก (Colposcopy) 1 ครั้ง

*** กรณีมีการส่งชิ้นเนื้อตรวจ ราคา 3,000 บาท


แพ็กเกจ การผ่าตัดเนื้องอกรังไข่ เนื้องอกมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และปากมดลูก

แพ็กเกจ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Knee Replacement) ราคา 135,000 บาท ค่าบริการนี้รวมรายการดังนี้
*ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 1. การพบแพทย์ให้ข้อมูลการทำหัตถการ
 2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Knee Replacement) 1 ครั้ง
 3. นอนพักในโรงพยาบาล ห้องเดี่ยวธรรมดา 3 คืน
promo-knee-replacement

Colonoscope-Promo-2017

Gastroscope-Promo-2017

โปรซัมเมอร์_๑๙๐๔๐๕_0002

แพ็กเกจ ฝากดูแลคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง (ผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล แต่ไม่มีอาการเจ็บป่วย หรือ คนไข้ที่มีโรคประจำตัวเดิม แต่ไม่มีอาการเจ็บป่วย)

บริการนี้ บริการห้องรวม + อาหาร 3 มื้อ + การเช็ดตัว + การประเมินสัญญาณชีพ วันละ 1 ครั้ง
ราคา 1,500 บาท ต่อ 1 วัน
ราคา 9,500 บาท ต่อ 1 สัปดาห์
ราคา 18,000 บาท ต่อ 2 สัปดาห์
ราคา 34,000 บาท ต่อ 1 เดือน

แพ็กเกจ ฝากดูแลคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (Bed Ridden หรือ คนไข้ระยะสุดท้าย)

บริการนี้ บริการห้องรวม + อาหาร 3 มื้อ + การเช็ดตัว + การประเมินสัญญาณชีพ วันละ 1 ครั้ง + แพทย์ Service Round วันละ 1 ครั้ง + ยาลด Pain (Morphine) + O2 เพื่อลดอาการหอบเหนื่อย
ราคา 2,500 บาท ต่อ 1 วัน
ราคา 16,000 บาท ต่อ 1 สัปดาห์
ราคา 30,000 บาท ต่อ 2 สัปดาห์
ราคา 52,000 บาท ต่อ 1 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08-0074-8800 หรือ 02-115-2111