โปรโมชั่นฝังเข็ม

1. ฝังเข็ม + กระตุ้นไฟฟ้า ครั้งละ 700 บาท
2. ฝังเข็ม + กระตุ้นไฟฟ้า + ครอบแก้ว ครั้งละ 1,000 บาท
3. ฝังเข็ม + กระตุ้นไฟฟ้า + ครอบแก้ว แพ็กเกจ 6 ครั้ง ราคา 3,500 บาท
4. ฝังเข็ม + กระตุ้นไฟฟ้า + ครอบแก้ว แพ็กเกจ 13 ครั้ง ราคา 7,000 บาท
5.ฝังเข็มความงาม แพ็กเกจ 6 ครั้ง ราคา 4,000 บาท
6.ฝังเข็มความงาม แพ็กเกจ 13 ครั้ง ราคา 8,000 บาท
7.ฝังเข็มความงาม ครั้งละ 800 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โทร. 02-738-9900-9 ต่อ 1194, 1146 หรือ 08-0074-8800

promo-chiacup-02