วัคซีนสำหรับลูกน้อยเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกเกิด

วัคซีนเด็ก A5-01-01

 

วัคซีนเด็ก รวมแพคเกจA5-01

 

Package Vacine หลัก (อายุ 1 เดือน – 1 ปี)

อายุ วัคซีน ราคา (บาท)
1 เดือน HBV 420
2 เดือน Infanrix – IPV-Hib 1,450
4 เดือน Infanrix – IPV-Hib 1,450
6 เดือน Infanrix hexa 2,060
9 เดือน MMR 390
1 ปี CDJE 730

ราคาปกติ    6,500  บาท

ราคาพิเศษ  5,500  บาท

Package Vacine หลัก (อายุ 2 เดือน – 1 ปี)

อายุ วัคซีน ราคา (บาท)
2 เดือน Infanrix hexa 2,060
4 เดือน Infanrix – IPV-Hib 1,450
6 เดือน Infanrix hexa 2,060
9 เดือน MMR 390
12 เดือน CDJE 730

ราคาปกติ    6,690  บาท

ราคาพิเศษ  5,700  บาท

Package Vacine เสริม (อายุ 2 เดือน – 1 ปี)

อายุ วัคซีน ราคา (บาท)
2 เดือน Synflorix

rotarix

2,200

1,200

4 เดือน Synflorix

rotarix

2,200

1,200

6 เดือน Synflorix 2,200
12 เดือน Synflorix 2,200

ราคาปกติ    11,200  บาท

ราคาพิเศษ  9,000  บาท

Package Vacine เสริม (อายุ 2 เดือน – 1 ปี)

อายุ วัคซีน ราคา (บาท)
2 เดือน Prevnar 13

rotateq

2,600

880

4 เดือน Prevnar 13

rotateq

2,600

880

6 เดือน Prevnar 13

rotateq

2,600

880

12 เดือน Prevnar 13 2,600

ราคาปกติ    13,040  บาท

ราคาพิเศษ  12,000  บาท

Package Vacine IPD 13 สายพันธุ์ (Prevnar13)

เข็ม ราคา (บาท)
1 เข็ม 2,600
2 เข็ม 5,000
3 เข็ม 7,500
4 เข็ม 9,900

Package Vacine IPD 10 สายพันธุ์ (Synflorix)

เข็ม ราคา (บาท)
1 เข็ม 2,200
2 เข็ม 4,000
3 เข็ม 5,700
4 เข็ม 7,500

Package Vacine rotarix 2 สายพันธุ์ หยอด 2 ครั้ง

เข็ม ราคา (บาท)
1 เข็ม 1,200
2 เข็ม 1,900

Package Vacine Rotateq 5 สายพันธุ์ หยอด 3 ครั้ง

เข็ม ราคา (บาท)
1 ครั้ง 880
3 ครั้ง 2,500

หมดเขต 31 ธันวาคม 2562