แพ็กเกจ ลดความอ้วนด้วยบอลลูน ราคา 125,000 บาท ค่าบริการนี้รวมรายการดังนี้

  1. การพบแพทย์ ให้ข้อมูลการทำหัตถการและให้ยา Lab X-ray เตรียมตัวก่อนทำหัตถการ
  2. การส่องกล้องกระเพาะอาหารและใส่บอลลูน
  3. นอนพักในโรงพยาบาลห้อง VIP 2 คืน
  4. การนัดติดตามผลเดือนที่ 1 6 และ 12
  5. การนำบอลลูนออก เมื่อครบกำหนด
1000x600-Ballon-3