Package ตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ร่วมกับมะเร็งปอดโดยละเอียด

4 มิถุนายน 2019|คัดกรองมะเร็ง, ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

Packageตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ร่วมกับมะเร็งปอดโดยละเอียด รายการตรวจ ชาย หญิง 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [...]

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

7 มีนาคม 2019|คัดกรองมะเร็ง, ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

การเตรียมตัวและขั้นตอนการตรวจ 1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ [...]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองมะเร็งเบื้องต้น

22 มกราคม 2019|คัดกรองมะเร็ง, ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|