โปรโมชั่นวันแม่

21 มิถุนายน 2019|ตรวจสุขภาพ, ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

โปรโมชั่น Love Mom 2019         [...]

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทอง

8 มีนาคม 2018|ตรวจสุขภาพ, ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

29 สิงหาคม 2017|ตรวจสุขภาพ, ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

รายการตรวจ 15-30 ปี ชาย หญิง ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [...]

โปรโมชั่นสุขภาพดีฉลองวันเกิด

20 กรกฎาคม 2017|ตรวจสุขภาพ, ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|