//อายุรแพทย์

นพ. ธีธัช อนันต์วัฒนสุข

10 ตุลาคม 2018|อายุรแพทย์, แพทย์เฉพาะทาง|

นพ. ธีธัช อนันต์วัฒนสุข [...]

พญ. พันธิตรา ศิริปัญจนะ

10 ตุลาคม 2018|อายุรแพทย์, แพทย์เฉพาะทาง|

พญ. พันธิตรา ศิริปัญจนะ [...]

นพ. วรพจน์ อุปยโสธร

4 กรกฎาคม 2017|อายุรแพทย์, แพทย์เฉพาะทาง|

นพ. วรพจน์ อุปยโสธร สาขา: [...]

นพ. ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล

11 พฤศจิกายน 2016|อายุรแพทย์, แพทย์เฉพาะทาง|

นพ. ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล สาขา: [...]

พญ. สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์

11 พฤศจิกายน 2016|อายุรแพทย์, แพทย์เฉพาะทาง|

พญ. สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์ [...]

พญ. กัญญวิสาข์ ตั้งกิจวณิชย์เจริญ

11 พฤศจิกายน 2016|อายุรแพทย์, แพทย์เฉพาะทาง|

วีดีโอแนะนำ รู้ทันไวรัสซิกา [...]

นพ. ธนชัย ปัญจชัยพรพล

11 พฤศจิกายน 2016|อายุรแพทย์, แพทย์เฉพาะทาง|

วีดีโอแนะนำ การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน [...]

นพ. กาจพงศ์ เตชธุวานันท์

11 ตุลาคม 2016|อายุรแพทย์, แพทย์เฉพาะทาง|

นพ. กาจพงศ์ เตชธุวานันท์ สาขา: [...]