//ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

Package ตรวจมรดกพันธุกรรมมะเร็งเต้านม

4 มิถุนายน 2019|ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

แพ็กเกจตรวจมรดกพันธุกรรมมะเร็งเต้านม   รายการตรวจ 1. พบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา 2. ตรวจหามะเร็งเต้านม (Digital [...]

Package ตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ร่วมกับมะเร็งปอดโดยละเอียด

4 มิถุนายน 2019|ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ|

Packageตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ร่วมกับมะเร็งปอดโดยละเอียด รายการตรวจ ชาย หญิง 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [...]

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

7 มีนาคม 2019|ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

การเตรียมตัวและขั้นตอนการตรวจ 1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ [...]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองมะเร็งเบื้องต้น

22 มกราคม 2019|ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

โปรแกรมตรวจสุขภาพด้วย iCheck test

21 กันยายน 2018|ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

ผู้หญิงไทย..ช่วงอายุ 31ปีขึ้นไป หรือเริ่มมีเพศสัมพันธ์ ก็เริ่มเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูก จึงควรตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพื่อค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่ม ช่วยให้รักษาได้ไม่ยากและมีโอกาสหายขาดได้ สำหรับคุณผู้หญิงที่อาย [...]

แพคเกจตรวจสุขภาพ คุณแม่แทนรัก

25 มิถุนายน 2018|ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ

9 มีนาคม 2018|ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทอง

8 มีนาคม 2018|ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งพร้อมส่องกล้องทางเดินอาหาร

8 มีนาคม 2018|ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

แพคเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคตับและไวรัสตับอักเสบ

28 กุมภาพันธ์ 2018|ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|