//ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

31 สิงหาคม 2017|ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

29 สิงหาคม 2017|ตรวจสุขภาพ, ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

รายการตรวจ 15-30 ปี ชาย หญิง ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [...]

โปรโมชั่นสุขภาพดีฉลองวันเกิด

20 กรกฎาคม 2017|ตรวจสุขภาพ, ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคปวดศีรษะ

20 กรกฎาคม 2017|ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โปรโมชั่น|