//ฝากครรภ์และเด็ก

Package ฝากครรภ์สุขภาพดีและคลอดแบบเหมาจ่าย

20 กรกฎาคม 2017|ฝากครรภ์และเด็ก, โปรโมชั่น|

ฝากครรภ์ จุดเริ่มต้นของการดูแลลูกและสุขภาพคุณแม่ เพื่อให้ลูกคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่ และลูกน้อยได้อีกด้วย ซึ่งประโยชน์หลักที่สำคัญเลยคือ เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพครรภ์ว่า การตั้งครรภ์ยังคงดำเนินไปได้ตามปกติ [...]

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Child

20 กรกฎาคม 2017|ฝากครรภ์และเด็ก, โปรโมชั่น|