วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตขอขอบคุณทาง บริษัท เลดี้เบิร์ดการ์เมนท์ จำกัด ได้ให้เกียรติเชิญทีมวิทยากรโดยทีมงาน Paramedic(นักปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) เพื่ออบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid และการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการอบรมหลักสูตรนี้ให้กับทางพนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัวหรือประชาชนทั่วไป ทางพนักงานของ บริษัท เลดี้เบิร์ดการ์เมนท์ จำกัด ให้ความร่วมมือและสนใจในการอบรมกันมาก มีทั้งเสียงหัวเราะ รอยยิ้มและความรู้ไปพร้อมกันๆ ทางทีมงานรู้สึกประทับใจมาก หวังว่าโอกาสหน้าทางทีมงานจะได้รับใช้ในโอกาสต่อไป

ladybird-garment-0517-1

ladybird-garment-0517-2

ladybird-garment-0517-3

ladybird-garment-0517-4