การผ่าตัดส่องกล้อง

การผ่าตัดส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery หรือ MIS) คืออะไร?

การผ่าตัดส่องกล้องหรือการศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery) เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล และใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

กระบวนการผ่าตัด

หลังจากที่ผู้ป่วยดมยาสลบแล้วศัลยแพทย์จะทำการเจาะรู้ขนาดเล็กประมาณ 5-10 มิลลิลิตร ผ่านช่องท้องหรือผิวหนังใกล้บริเวณอวัยวะที่ต้องการผ่าตัดจำนวน 2-4 รูขึ้นอยู่กับโรคที่ต้องการรักษา เพื่อใส่อุปกรณ์เข้าไปทำการผ่าตัด

minimally-invasive-surgery-1

ข้อจำกัดของการผ่าตัดส่องกล้อง

 • ตัวผู้ป่วย – มีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เช่น โรคปอด, โรคหัวใจ, น้ำหนักตัวมาก BMI>30
 • ตัวโรค – ก้อนมะเร็งที่ลุกลามหรือมีภาวะอักเสบรุนแรงในช่องท้องก่อนผ่าตัด ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศัลยแพทย์เป็นผู้ตัดสินใจว่าควรเปลี่ยนจากผ่าตัดส่องกล้องมาเป็นเปิดหน้าท้องแทนดีหรือไม่

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช – ให้การรักษาโรคของสตรีโดยการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งครอบคลุมถึงโรคดังต่อไปนี้

 • ถุงน้ำ(ซีสต์)ในรังไข่
 • เนื้องอกรังไข่
 • เนื้องอกมดลูก
 • ตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • หลอดมดลูกอุดตัน
 • พังผืดในอุ้งเชิงกราน
 • การทำหมัน-แก้หมันหญิง
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

 • แผลผ่าตัดเล็ก
 • อาการปวด หลังผ่าตัดน้อยลง
 • ขยับตัว ลุกนั่ง หรือเดินได้เร็วขึ้น
 • นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 1-3 วัน
 • หลังผ่าตัดสามารถกลับไปมีชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น

การเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดส่องกล้องกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง

ปัจจัย 1.การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง 2.การผ่าตัดส่องกล้อง
ปริมาณการเสียเลือดขณะผ่าตัด 500-2000 มิลลิลิตร ** 5-10 มิลลิลิตร
ระยะเวลาผ่าตัด ตามความยาก-ง่าย นานกว่า 30 นาที
ขนาดของแผล 10-20 เซนติเมตร ขนาด 5-10 มิลลิเมตร จำนวน 3-4 รู
ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด (ตามขนาดแผล) มาก น้อย
เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาล 7-14 วัน 1-2 วัน **
เวลาพักฟื้นที่บ้านจนไปทำงานปกติ 4-6 สัปดาห์ 1-2 สัปดาห์ **
ทักษะของศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์เฉพาะด้าน ศัลยแพทย์เฉพาะด้าน ที่ฝึกผ่าตัดส่องกล้องโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของผู้ป่วย ต้องไม่เคยผ่าตัดช่องท้อง
ค่าใช้จ่ายในการรักษา ราคาถูก ราคาสูง เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูง
ตัวอย่างแผลจากการผ่าตัด surgery-2 endoscopy-2