ฝากครรภ์ จุดเริ่มต้นของการดูแลลูกและสุขภาพคุณแม่ เพื่อให้ลูกคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่ และลูกน้อยได้อีกด้วย ซึ่งประโยชน์หลักที่สำคัญเลยคือ

  1. เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพครรภ์ว่า การตั้งครรภ์ยังคงดำเนินไปได้ตามปกติ ซึ่งแพทย์จะทำการตรวจโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างตั้งครรภ์และเป็นอันตรายต่อคุณแม่และลูกได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะครรภ์เป็นพิษ โลหิตจาง หรือโรคติดต่อต่างๆ
  2. ตรวจการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เพศ วัดขนาด น้ำหนัก และความแข็งแรงของทารถในครรภ์ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่

และที่สำคัญการได้พบสูติแพทย์จะช่วยให้คุณแม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โภชนาการ ไปจนถึงการออกกำลังกาย และสามารถสอบถามหรือปรึกษากับสูติแพทย์ได้โดยตรงอีกด้วย

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้จัดแพ็กเกจการดูแลสุขภาพครรภ์และคุณแม่ให้อย่างเหมาะสม ให้คุณวางใจในความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของคุณแม่และลูกน้อย

แพ็กเกจฝากครรภ์ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

รายการ แพ็กเกจฝากครรภ์
1. ตรวจครรภ์ให้คำแนะนำปรึกษาโดยสูติแพทย์ 10 ครั้ง
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 2 ครั้ง
3. ตรวจกรุ๊ปเลือด ABO & Rh (ถ้าหญิงตั้งครรภ์มีประวัติเคยตรวจแล้วให้สามีตรวจแทน) 1 ครั้ง
4. ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย Hb-Typing ถ้าหญิงตั้งครรภ์เคยตรวจแล้วให้สามีตรวจแทน 1 ครั้ง
5. ตรวจหาโรคซิฟิลิส VDRL 2 ครั้ง
6. การตรวจหาเชื้อ HIV 2 ครั้ง
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAg 1 ครั้ง
8. ตรวจดูน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ Urine test strip 6 ครั้ง
9. ตรวจอัลตร้าซาวน์ 2 มิติ ดูพัฒนาการลูกน้อย 10 ครั้ง
10. ตรวจอัลตร้าซาวน์ติดตามความผิดปกติของทารกในครรภ์ รก น้ำคร่ำ ช่วงตั้งแต่อายุครรภ์ 20 สัปดาห์โดยแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 1 ครั้ง
11. ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก กรณีฉีดวัคซีนบาดทะยักแล้ว ให้ฉีดไข้หวัดใหญ่แทนในราคานี้ 2 เข็ม
12. ตรวจฟันฟรี 1 ครั้ง
13. จ่ายยาบำรุงครรภ์และแคลเซียม 10 ครั้ง

ราคาปกติ 22,504 บาท ลดพิเศษเหลือ 12,500 บาท

หมายเหตุ : Package ฝากครรภ์นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ คือ

  1. การเจาะน้ำคร่ำ(คัดกรองดาวน์ซินโดรม คนไข้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป และคุณแม่ที่มีภาวะเสี่ยง)
  2. การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ในกรณีที่คุณแม่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์กำหนด
  3. ติดเครื่องดูสุขภาพของทารกที่อยู่ในครรภ์ (NST)ช่วงอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป
  4. กรณีแพทย์นัดตรวจอัลตร้าซาวด์เพิ่มเติม(ในกรณีที่แพทย์ อัลตราซาวน์ดูความผิดปกติของเด็กในครรภ์ซ้ำ)
  5. ผลเลือดคัดกรองธาลัสซีเมียของภรรยาผิดปกติต้องให้สามีมาเจาะคัดกรองเพิ่มเติม

* รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร. 081-811-1236 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1140

 

แพคเกจฝากครรภ์+ตรวจครรภ์+คลอดลูก-01