ฝากครรภ์ จุดเริ่มต้นของการดูแลลูกและสุขภาพคุณแม่ เพื่อให้ลูกคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่ และลูกน้อยได้อีกด้วย ซึ่งประโยชน์หลักที่สำคัญเลยคือ

 1. เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพครรภ์ว่า การตั้งครรภ์ยังคงดำเนินไปได้ตามปกติ ซึ่งแพทย์จะทำการตรวจโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างตั้งครรภ์และเป็นอันตรายต่อคุณแม่และลูกได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะครรภ์เป็นพิษ โลหิตจาง หรือโรคติดต่อต่างๆ
 2. ตรวจการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เพศ วัดขนาด น้ำหนัก และความแข็งแรงของทารถในครรภ์ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่

และที่สำคัญการได้พบสูติแพทย์จะช่วยให้คุณแม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โภชนาการ ไปจนถึงการออกกำลังกาย และสามารถสอบถามหรือปรึกษากับสูติแพทย์ได้โดยตรงอีกด้วย

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้จัดแพ็กเกจการดูแลสุขภาพครรภ์และคุณแม่ให้อย่างเหมาะสม ให้คุณวางใจในความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของคุณแม่และลูกน้อย

แพ็กเกจฝากครรภ์ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

รายการ แพ็กเกจฝากครรภ์
1. ตรวจครรภ์ให้คำแนะนำปรึกษาโดยสูติแพทย์ 10 ครั้ง
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 2 ครั้ง
3. ตรวจกรุ๊ปเลือด ABO & Rh (ถ้าหญิงตั้งครรภ์มีประวัติเคยตรวจแล้วให้สามีตรวจแทน) 1 ครั้ง
4. ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย Hb-Typing ถ้าหญิงตั้งครรภ์เคยตรวจแล้วให้สามีตรวจแทน 1 ครั้ง
5. ตรวจหาโรคซิฟิลิส VDRL 2 ครั้ง
6. การตรวจหาเชื้อ HIV 2 ครั้ง
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg 1 ครั้ง
8. ตรวจดูน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ Urine test strip 10 ครั้ง
9. ตรวจอัลตร้าซาวน์ 2 มิติ ดูพัฒนาการลูกน้อย 10 ครั้ง
10. ตรวจอัลตร้าซาวน์ติดตามความผิดปกติของทารกในครรภ์ รก น้ำคร่ำ ช่วงตั้งแต่อายุครรภ์ 20 สัปดาห์โดยแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 1 ครั้ง
11. ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก กรณีฉีดวัคซีนบาดทะยักแล้ว ให้ฉีดไข้หวัดใหญ่แทนในราคานี้ 2 เข็ม
12. ตรวจฟันฟรี 1 ครั้ง
13. จ่ายยาบำรุงครรภ์และแคลเซียม 10 ครั้ง

ราคาปกติ 22,504 บาท ลดพิเศษเหลือ 12,500 บาท

หมายเหตุ :

 1. ซื้อ Package ฝากครรภ์ แถมครีมทากันท้องลาย 1 หลอดฟรี
 2. สามารถผ่อนผ่านบัตรกรุงศรี ดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือน
 3. ถ้าผลการตรวจ HbsAg ปกติและตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ในราคาพิเศษ 1,390 บาท
 4. ถ้าคู่สามีภรรยามีผล Hb-Typing แล้วให้ภรรยาเจาะ Rubella IgG แทน(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 5. กรณีซื้อ Package ฝากครรภ์แล้ว ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าฝากครรภ์ ที่ชำระไว้ทุกกรณี เช่น แท้ง คลอดก่อนกำหนด หรือไปฝากครรภ์ต่อที่อื่น เป็นต้น
 6. Package ฝากครรภ์นี้สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่ตั้งครรภ์ปกติไม่มีโรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์

หมายเหตุ : Package ฝากครรภ์นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ คือ

 1. การเจาะน้ำคร่ำในช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสม หรือคุณแม่ที่มีความเสี่ยงสูง
 2. การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ในกรณีที่คุณแม่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์กำหนด
 3. การตรวจสุขภาพของทารกที่อยู่ในครรภ์ / การตรวจการบีบตัวของมดลูกในช่วงอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป
 4. กรณีแพทย์นัดตรวจอัลตร้าซาวด์เพิ่มเติมหลังอายุครรภ์ 5 เดือน

* รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร. 081-811-1236 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1140

6201-pro-pregnant