Package ฝากครรภ์ พร้อมตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมด้วย DNA imaging Prenatal Test

แพ็กเกจฝากครรภ์พร้อมตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมด้วย DNA imaging Prenatal Test

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

รายการ Package Premium
1. ตรวจครรภ์ให้คำแนะนำปรึกษาโดยสูติแพทย์ 10 ครั้ง
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 2 ครั้ง
3. ตรวจกรุ๊ปเลือด ABO & Rh (ถ้าหญิงตั้งครรภ์มีประวัติเคยตรวจแล้วให้สามีตรวจแทน) 1 ครั้ง
4. ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย Hb-Typing ถ้าหญิงตั้งครรภ์เคยตรวจแล้วให้สามีตรวจแทน 1 ครั้ง
5. ตรวจหาโรคซิฟิลิส VDRL 2 ครั้ง
6. การตรวจหาเชื้อ HIV 2 ครั้ง
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAg 1 ครั้ง
8. ตรวจดูน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ Urine test strip 10 ครั้ง
9. ตรวจอัลตร้าซาวน์ 2 มิติ ดูพัฒนาการลูกน้อย 10 ครั้ง
10. ตรวจอัลตร้าซาวน์ติดตามความผิดปกติของทารกในครรภ์ รก น้ำคร่ำ ช่วงตั้งแต่อายุครรภ์ 20 สัปดาห์โดยแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 1 ครั้ง
11. ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก กรณีฉีดวัคซีนบาดทะยักแล้ว ให้ฉีดไข้หวัดใหญ่แทนในราคานี้ 2 เข็ม
12. ตรวจสุขภาพฟัน 1 ครั้ง
13. จ่ายยาบำรุงครรภ์และแคลเซียม 10 ครั้ง
14. ตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมด้วย DNA imaging Prenatal Test 1 ครั้ง
รวมราคา Package ราคา 27,500

ราคา 27,500 บาท

แพคเกจฝากครรภ์+ตรวจครรภ์+คลอดลูก-02

* รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร. 081-811-1236 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1140