PACKAGE ฝากดูแลคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง-ไม่ได้

โปรซัมเมอร์_๑๙๐๔๐๕_0002

แพ็กเกจ ฝากดูแลคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง (ผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล แต่ไม่มีอาการเจ็บป่วย หรือ คนไข้ที่มีโรคประจำตัวเดิม แต่ไม่มีอาการเจ็บป่วย)

บริการนี้ บริการห้องรวม + อาหาร 3 มื้อ + การเช็ดตัว + การประเมินสัญญาณชีพ วันละ 1 ครั้ง
ราคา 1,500 บาท ต่อ 1 วัน
ราคา 9,500 บาท ต่อ 1 สัปดาห์
ราคา 18,000 บาท ต่อ 2 สัปดาห์
ราคา 34,000 บาท ต่อ 1 เดือน

แพ็กเกจ ฝากดูแลคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (Bed Ridden หรือ คนไข้ระยะสุดท้าย)

บริการนี้ บริการห้องรวม + อาหาร 3 มื้อ + การเช็ดตัว + การประเมินสัญญาณชีพ วันละ 1 ครั้ง + แพทย์ Service Round วันละ 1 ครั้ง + ยาลด Pain (Morphine) + O2 เพื่อลดอาการหอบเหนื่อย
ราคา 2,500 บาท ต่อ 1 วัน
ราคา 16,000 บาท ต่อ 1 สัปดาห์
ราคา 30,000 บาท ต่อ 2 สัปดาห์
ราคา 52,000 บาท ต่อ 1 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08-0074-8800 หรือ 02-115-2111