คลินิกศัลยกรรมทรวงอก

ให้บริการตรวจรักษาและทำผ่าตัดผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบช่องทรวงอก ได้แก่ ภาวะฝีในปอด น้ำในช่องเยื่อบุปอด มีลมรั่วหรือเลือดออก ในช่องเยื่อหุ้มปอดจากภาวะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ โดยแพทย์ศัลยกรรมทรวงอก