การจัดฟัน

การจัดฟัน คือ การบําบัดรักษาผู้ที่ทราบปัญหา ฟันยื่น ฟันเก ฟันซ้อน และการสบของฟันที่ผิดปกติ ช่วยแก้ไขโครงสร้างของใบหน้า ให้สวยงามขึ้น รวมทั้งขจัดปัญหาเรื่องเศษอาหาร สะสมในร่องฟัน และยังเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบดเคี้ยวอาหารที่ดี

ผลเสียของ ฟันยื่น ฟันเก ฟันที่สบผิดปกติ

 1. ทําให้เสียบุคลิกภาพ และขาดความมั่นใจในตนเอง
 2. ทําความสะอาดยาก ทําให้ฟัน และเกิดโรคเหงือกได้
 3. ทําให้การบดเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด
 4. ทําให้มีโครงสร้างใบหน้าผิดปกติ
 5. ฟันที่ยื่นออกมามักจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

การจัดฟัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบติดแน่น และแบบไดม่อน

ขั้นตอนในการจัดฟัน

 1. ก่อนที่จะทําการจัดฟันคนไข้ต้องพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจภายใน
  ช่องปาก ในกรณีที่มีฟันผุต้องอุดฟันให้เสร็จก่อน รวมทั้งขูดหินปูน เพื่อสุขภาพฟันที่สมบูรณ์
 2. พบทันตแพทย์เพื่อพิมพ์ปาก และเอกซเรย์ฟัน
 3. ทันตแพทย์จะนัดติดเครื่องมือจัดฟัน พร้อมทั้งแนะนําวิธีการดูแลฟันหลังติดเครื่องมือ
 4. พบทันตแพทย์เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรับเครื่องมือจัดฟัน ให้ฟันค่อยๆ เคลื่อนเข้าข้างในอย่างที่ต้องการ
 5. ขูดหินปูน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ทุก 6 เดือน

ข้อควรปฏิบัติในการจัดฟัน

 • ดูแลรักษาความสะอาดโดยการแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อเป็นประจํา
 • ควรพบทันตแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ
 • หลังถอดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นแล้ว ควรใส่เครื่องมือเพื่อประคองฟันให้อยู่ในตําแหน่งใหม่ที่จัดไว้

ค่ารักษา

โปรโมชั่นไม่มีค่าติดเครื่องมือ ผ่อนจ่ายเริ่มเดือนแรก 1,800 บาท

ถ้ากรณีจัดฟัน อยากผ่อนจ่าย 3,500 x 4 เดือน เดือนที่ 5 จ่ายเดือนละ 1,200 บาท

สอบถามได้ที่ศูนย์ทันตกรรม โทร. 085-900-9886 หรือ 02-115-2111 ต่อ 2221