เพื่อลดความเสี่ยง ลดการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร การ ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน จึงเป็นเรื่องที่คู่รักทุกคู่ควรให้ความสำคัญ หากตรวจพบก่อน จะได้เข้ารับการรักษาหรือเข้าปรึกษากับแพทย์เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาวะเสี่ยง การมีบุตรยาก และโรคทางพันธุกรรม

รายการ ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ที่จำเป็น

 1.  ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray ค้นหาความเสี่ยงมะเร็งปอด
 2.  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจ
 3.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC  ค้นหาโรคหรือความผิดปกติของร่างกาย เพื่อพบแพทย์เพาะทางต่อไป
 4.  ตรวจกรุ๊ปเลือดระบบเอบีโอ ABO  เพื่อการเตรียมความพร้อมหากต้องการเลือดฉุกเฉินในห้องคลอด
 5.  ตรวจกรุ๊ปเลือดระบบอาร์เอช Blood Group RH ดูความเสี่ยงต่อการแท้งหรือปัญหากับลูกในครรภ
 6.  ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis ดูค่าการทำงานของไต รวมถึงสารเคมีและเชื้อโรคในปัสสาวะเพื่อประเมินความผิดปกติ
 7.  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAgเนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเลือดหากพบเชื้อ อาจทำให้บุตรมีโอกาสติดเชื้อด้วย
 8.  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs  หากไม่มีภูมิ ควรฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิ และต้องคุมกำเนิดไว้ก่อน อย่างน้อย 3เดือน
 9.  ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG หากไม่มีภูมิ ควรฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิ และต้องคุมกำเนิดไว้ก่อน อย่างน้อย 3เดือน เพราะอาจเกิดภาวะแท้งหรือทำให้บุตรเสี่ยงพิการได้
 10.  ตรวจกามโรค VDRL หากพบเชื้อ ควรรักษาให้หายขาดก่อนแต่งงานได้ เพราะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หากรักษาให้หายขาดแล้ว ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ
 11.  ตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี Anti HIV หากตรวจพบเชื้อ ควรคุมกำเนิด ใส่ถุงยางอนามัย และเข้ารับการรักษา
 12.  ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย Hemoglobin Typingค้นหาความเสี่ยงการเป็นธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรม
 13.  ตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิ Semen Analysis (ชาย) ดูจำนวนและความแข็งแรงของอสุจิ เพื่อประเมินอัตราการมีบุตร
 14.  ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap smear (หญิง) ค้นหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 08-0074-8800, 02-115-2111
แฟกซ์ : 02-738-9740
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Line : @ch9airport