โรคไข้หวัดใหญ่ หรือ อินฟลูเอนซ่าไวรัส (Influenza virus) เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านระบบทางเดินหายใจ เช่น การไอ การจาม หรือการหายใจรดกัน ไข้หวัดใหญ่ จะมีความรุนแรงมากกว่าไข้หวัดปกติ เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยไม่จำกัด ผู้ป่วยสามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และเป็นพาหะนำโรคได้แม้จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ตาม

อินฟลูเอนซ่าไวรัส (Influenza virus) มีอยู่ 2 ชนิด คือชนิด A และชนิด B มีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ดังนี้

 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1)
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2)
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B (Victoria)
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B (Yamagata)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่คืออะไร

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้ว เป็นชนิดฉีดโดยผ่านกระบวนผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันไข้หวัดที่เกิดจากเชื้ออื่น ๆ ได้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วสามารถติดเชื้อได้แต่จะมีอาการน้อยลง ช่วงเวลาเหมาะสมที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ คือ ก่อนฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม และ ก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม)

ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซ้ำหรือไม่ ?

ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ซ้ำ ทุก ๆ 1 ปี เพื่อเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 9 ปีควรฉีดวัคซีนปีแรก 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ควรห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์

7 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 1. สตรีตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
 3. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น หลอดเลือดสมออง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น
 4. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
 5. ผู้พิการทางสมอง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้
 6. ผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือมีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม
 7. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้มีภูมิบกพร่อง

ผู้ที่ไม่ควรฉีดหรือเลื่อนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประวัติแพ้ไข่ไก่ เนื่องจากวัคซีนถูกผลิตขึ้นในไข่ไก่
 • มีประวัติเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วแพ้อย่างรุนแรง
 • ไม่สบาย เจ็บป่วยหรือมีไข้ ร่วมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวอาการกำเริบไม่สามารถควบคุมได้

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย กรณีติดเชื้อไวรัสหรือเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ในการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นจะอยู่ได้ประมาณ 1 ปี ดังนั้นจึงควรฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปี

 

 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 08-0074-8800, 02-115-2111
แฟกซ์ : 02-738-9740
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Line : @ch9airport