วันที่ 9 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

เดินหน้าฉีด Pfizer เข็มที่ 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

โดยในวันนี้ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตได้รับมอบและเริ่มทำการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 3

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วตามข้อกำหนด

เพื่อเพิ่มเกราะป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการสู้ภัยโควิด-19 ต่อไป