โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทอง

รายการตรวจ

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (กระดูกสันหลัง และข้อสะโพก)
  • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรม

(ซื้อโปรแกรมคลิกที่นี่)