การตรวจ Sleep test ในปัจจุบัน มีหลายระดับ แต่ระดับที่ตรวจแบบละเอียดสูงสุด เรียกว่า Type I หรือ การตรวจแบบที่นอนโรงพยาบาล และ มีเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตรวจคุณภาพ การนอน เป็นผู้คอย เฝ้าติดตาม และ เฝ้าดูค่าต่างๆ ที่ตรวจวัดได้ รวมถึงการ เฝ้าสังเกตการนอนของเราในแบบไม่ให้คลาดสายตา กันเลยทีเดียว

แต่การตรวจ Type I ยังสามารถ แยก ได้ เป็น 2 แบบ ที่เรียกว่า

  1. Sleep test Full Night คือ การตรวจวัดระดับคุณภาพการนอนโดยตรวจวัดค่าต่างๆ ได้แก่การตรวจตรวจร่างกาย การซักประวัติสุขภาพการนอน วัดคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อลูกตา ใต้คาง และขา คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด และการตรวจวัดลมหายใจ ตลอดทั้งคืน ระยะการตรวจวัดขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 6 ชม.
  2. Sleep test Split Night คือ การตรวจวัดระดับคุณภาพการนอนโดยตรวจวัดค่าต่างๆ ได้แก่การตรวจตรวจร่างกาย การซักประวัติสุขภาพการนอน วัดคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อลูกตา ใต้คาง และขา คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด และการตรวจวัดลมหายใจ ตลอดทั้งคืน ระยะการตรวจวัดขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 6 ชม. + ร่วมกับ หากพบว่ามีปัญหา เรื่องการหยุดหายใจ ขณะ นอนหลับ ตามเกณฑ์การประเมิน ก็จะมีการ ทดลองสวมใส่เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ที่ เรียกว่า CPAP

Continuous Positive Airway Pressure เป็นเครื่องอัดแรงดันอากาศผ่านทางจมูก หรือ ปากขณะหายใจเข้า เพื่อช่วยเปิดช่องทางเดินหายใจส่วนต้น ให้กว้างขึ้น ทำให้ผู้ใช้เครื่องสามารถหายใจรับอากาศได้อย่างเพียงพอ ร่วมกับการตรวจวัดค่าต่างๆ ตามรายการเดิม ที่ตรวจ ในครั้งแรก แล้ว เปรียบเทียบผลคุณภาพการทดสอบ ว่า ปัญหาดังกล่าวนั้น ดีขึ้นหรือไม่ ข้อดีคือ แพทย์และผู้รับการตรวจ จะสามารถที่จะ ตัดสินใจเลือกแนวทาง การรักษาได้ทันที หลังเสร็จสิ้นการทดสอบ ก็จะทำให้ ปัญหาการนอน ได้รับการแก้ไข ได้อย่างถูกต้อง และ รวดเร็ว

คลินิกนอนกรน

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
คุณปรียาลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพ
โทรศัพท์ : 096-932-5936

QR Code Line