ตาต้อกระจก ไม่รักษาเสี่ยงบอด ! 🧓😖

ทำความรู้จัก ‘ต้อกระจก’ หรือ ‘ภาวะเลนส์ขุ่น’
ซึ่งส่งผลต่อแสงที่ผ่านเข้าไปในตาทำให้เกิดปัญหาทางด้านการมองเห็น เช่น ตาพล่ามัว มองรอบดวงไฟเป็นแสงสะท้อน มองเห็นภาพเป็นเงาซ้อนกัน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุ จะเกิดในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป

ถ้าไม่ใช่เพราะอายุที่มากขึ้นจะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดเร็วขึ้นบ้าง ?
✅โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน
✅การเกิดอุบัติเหตุบริเวณดวงตา
✅การใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์
✅ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
✅สภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิต (ที่ทำให้ดวงตาได้รับแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลานานกว่าปกติ)

แนวทางการรักษาต้อกระจก
👉การผ่าตัดสลายต้อกระจกโดยใช้คลื่นอัลตราซาวนด์ โดยการหยอดยาชาหรือฉีดยาชา หลังจากนั้นจึงนำเครื่องมือที่มีขนาดเท่ากับปลายปากกาสอดผ่านแผลขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตรในบริเวณขอบตาดำ และทำการดูดเลนส์แก้วตาที่ขุ่นออกมา หลังจากนั้นจึงทำการใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไป (แผลขนาดเล็กไม่ต้องเย็บแผล)

👉การผ่าตัดโดยเอาเลนส์ออกแบบเหลือถุงหุ้มเลนส์ไว้ กรณีที่ต้อกระจกเป็นมากทำให้ไม่สามารถผ่าตัดลอกต้อกระจกด้วยวิธีสลายต้อ ต้องผ่าตัดเลนส์ออกโดยเหลือถุงหุ้มเลนส์ไว้ใส่เลนส์แก้วตาเทียม (แผลขนาดใหญ่ต้องเย็บแผล)

เตรียมพร้อมก่อนผ่าตัดต้อกระจก
1. เตรียมร่างกายให้สะอาดในวันผ่าตัดไม่ควรทาสีเล็บ ตัดเล็บมือให้สั้น อาบน้ำสระผมให้สะอาด ไม่ทาครีม แต่งหน้า เนื่องจากต้องมีการล้างหน้าก่อนเข้าห้องผ่าตัด เพราะจักษุแพทย์จะสังเกตเรื่องการไหลเวียนของเลือดในขณะผ่าตัด

2. หากมีโรคประจำตัวควรแจ้งให้แพทย์ทราบเนื่องจากต้องหยุดทานยาบางชนิดก่อนผ่าตัด

3. เตรียมพร้อมสำหรับการคลุมผ้าขณะผ่าตัด โดยฝึกนอนราบ และลองคลุมผ้าที่ใบหน้าเป็นเวลา 30 นาที ก่อนวันผ่าตัดจริง เพื่อพิจารณาว่าพร้อมสำหรับการนอนคลุมผ้าขณะผ่าตัดหรือไม่ เนื่องจากขณะผ่าตัดผู้ป่วยต้องนอนราบ ไม่หนุนหมอน และถูกคลุมใบหน้าในวันผ่าตัดจริง

ปฏิบัติตัวในวันผ่าตัดต้อกระจก
👉แนะนำให้ผู้ป่วยพาญาติ หรือผู้ที่สามารถช่วยดูแลหลังผ่าตัดได้ (และเตรียมแว่นกันแดดมาด้วย)

👉หากผ่าตัดด้วยการดมยาสลบ ต้องงดน้ำ และอาหารตามเวลาที่แพทย์ได้กำหนดไว้ให้

👉ควรถอดฟันปลอมก่อนเข้าห้องผ่าตัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการสำลักในระหว่างผ่าตัดได้

👉นำยาโรคประจำตัวและยาหยอดตาที่แพทย์ได้ให้ไว้ก่อนผ่าตัดมา

ปฏิบัติตัวหลังจากผ่าตัด

1. ในวันแรกหลังจากผ่าตัดควรพักผ่อนให้มากที่สุด ห้ามนอนตะแคงด้านที่ผ่าตัด
2. หลังผ่าตัด 1 วัน แพทย์จะนัดเปิดตาและทำความสะอาดตา
3. ห้ามน้ำเข้าตาเป็นเวลา 1 เดือน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ ทำความสะอาดแทนการล้างหน้า และต้องระวังอย่าให้น้ำเข้าตาเด็ดขาด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
5. มาตรวจตาตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง หากมีอาการผิดปกติ เช่น ตาแดง ปวดตามาก ตามัว ให้รีบมาพบแพทย์ก่อนวันนัด
6. งดออกกำลังกายหรือยกของหนักเป็นเวลา 1 เดือน
7. ควรสวมแว่นกันแดดในตอนที่ออกไปข้างนอก หรือช่วงเวลากลางวัน และใช้ที่ครอบตาเฉพาะเวลานอนเท่านั้น เป็นระยะเวลาทั้งหมด 1 เดือน