นพ. ขวัญชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์

สาขา: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 8.00 – 15.00 น.
วันอังคาร 8.00 – 15.00 น.
วันพุธ 8.00 – 15.00 น.
วันพฤหัสบดี 8.00 – 20.00 น.
วันศุกร์ 8.00 – 20.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 8.00 – 19.00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9