นพ. คมสัน ฤกษ์อุดม

นพ. คมสัน ฤกษ์อุดม

สาขา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) (Orthopedic Surgery)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 07:00 – 16:00 น.
วันอังคาร 07:00 – 16:00 น.
วันพุธ 07:00 – 19:00 น.
วันพฤหัสบดี 07:00 – 16:00 น.
วันศุกร์ 07:00 – 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9