นพ. ชนินทร์ วสุธาลัยนันท์

สาขา: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)

บริการตรวจ/รักษาโรค หู คอ จมูก

  • ภูมิแพ้ (Allergy)
  • นอนกรน (Snoring and Sleep Apnea)
  • หูตึงหูดับ (Hearing loss)
  • เวียนศรีษะบ้านหมุน (Vertigo)
  • สิ่งแปลกปลอมติดค้าง
  • ผ่าตัดโรคระบบหู คอ จมูก

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 08.00 – 19.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ 08.00 – 19.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 – 18.00 น.
วันศุกร์ 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ 08.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9