นพ. ชาธิษณ์ จันทกนกากร

นพ. ชาธิษณ์ จันทกนกากร

สาขา: รังสีวิทยาทั่วไป

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ 7.00 – 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 7.00 – 20.00 น.
วันศุกร์ 7.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ 8.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ 8.00 – 17.00 น.